O Agritechu

Agritech – sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije predstavlja najnovejšo mehanizacijo, ki jo kmetje in gozdarji potrebujejo pri svojem delu.

Mladi kmetje so namreč generacija, ki jo spremljata inovativnost, znanje ter ne nazadnje tudi pogum, da sodobnost in drugačen pogled na obdelavo zemlje prenesejo v prakso.

Po zgledu kmetijskih sejmov iz tujine, ki potekajo v stalnih dvoranah v zimskem času, smo na celjskem sejmišču prepoznali priložnost, da lahko kot največje in najsodobnejše opremljeno sejmišče edini v Sloveniji omogočimo kvalitetno predstavitev v notranjih prostorih tudi podjetjem s področja kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Razstavni program sejma poleg kmetijske in gozdarske mehanizacije obsega še izdelke in storitve, ki jih kmetje in gozdarji potrebujejo pri opravljanju svoje dejavnosti.