Program spremljajočih prireditev

Dvorana L
11.00 Otvoritvena slovesnost
Zunanji prostor za dvorano K in L
TESTNE VOŽNJE S TRAKTORJI
Obiskovalci se prijavite na info točki zunanjega prostora pri predstavniku podjetja.
Urnik testnih voženj po blagovnih znamkah traktorjev je objavljen spodaj.
Zunanji prostor pri glavnem vhodu
DEMONSTRACIJE DELOVANJA GOZDARSKIH STROJEV
Urnik demonstracij je objavljen spodaj.
Razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, dvorana E
Razstava Velike zveri v slovenskih gozdovih
Razstavni prostor Strojnih krožkov Slovenije, dvorana L1
Prikaz opremljenosti kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu,
Prikaz varovalnih delovnih oblek
Mala kongresna dvorana
10.00-12.20 INFORMATIVNI DAN ZA MLADE – predstavitev srednješolskih in višješolskih  programov ter študijskih programov 1. stopnje – PREBERI VEČ
Zunanji prostor za dvorano K in L
TESTNE VOŽNJE S TRAKTORJI
Obiskovalci se prijavite na info točki zunanjega prostora pri predstavniku podjetja.
Urnik testnih voženj po blagovnih znamkah traktorjev je objavljen spodaj.
Zunanji prostor pri glavnem vhodu
DEMONSTRACIJE DELOVANJA GOZDARSKIH STROJEV
Urnik demonstracij je objavljen spodaj. 
Razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, dvorana E
Razstava Velike zveri v slovenskih gozdovih
Razstavni prostor Strojnih krožkov Slovenije, dvorana L1
Prikaz opremljenosti kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu,
Prikaz varovalnih delovnih oblek
Mala kongresna dvorana
11.00-14.00

Trajnostna in konkurenčna kmetijska proizvodnja v spremenjenih podnebnih razmerah, Metrob d.o.o.

11.00-11.20 Uvod, Metka Trobiš Karst, univ.dipl.ing.agr., Metrob d.o.o.

11.20-11.40 Ekološki in gospodarski doprinos stabiliziranih in oplaščenih gnojil v kmetijski proizvodnji, Aleš Bric, ing.agr., Metrob d.o.o.

11.40-12.00 Talni škodljivci zelenjadnic in poljščin ter možnosti za njihove obvladovanje, mag. Iris Škerbot, KGZS, Zavod Celje

12.00-12.20 Sonaraven nadzor škodljivcev travinja, Mateja Grobin Hlavaty, univ.dipl.ing.agr., Metrob d.o.o.

12.20-12.40 Odmor

12.40-13.00 Zmanjševanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev v različnih trajnih in enoletnih kulturah z uporabo  biostimulantov, Aleš Grobin, univ.dipl.ing.agr., Metrob d.o.o.

13.00-13.20 Dvig ekonomičnosti pridelave nekaterih gojenih rastlin  (količina, kakovost – obarvanost, ožigi,…)  z uporabo biostimulantov, prof.dr. Mario Lešnik, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze  v Mariboru

13.20-13.40 Obramba rastlin pred stresnimi dejavniki (pozeba, toča, veter, vročinski stres, poplave), Marko Kramer, univ.dipl.ing.agr., Metrob d.o.o.

13.40-14.00 Obvladovanje kapusovih bolhačev na zelju in strun v kmetijski pridelavi, dr. Magda Rak-Cizej, Inštitut za pivovarstvo in hmeljarstvo Slovenije

14.00 Zaključna pogostitev

Zunanji prostor za dvorano K in L
TESTNE VOŽNJE S TRAKTORJI
Obiskovalci se prijavite na info točki zunanjega prostora pri predstavniku podjetja.
Urnik testnih voženj po blagovnih znamkah traktorjev je objavljen spodaj.
Zunanji prostor pri glavnem vhodu
DEMONSTRACIJE DELOVANJA GOZDARSKIH STROJEV
Urnik demonstracij je objavljen spodaj.
Razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, dvorana E
Razstava Velike zveri v slovenskih gozdovih
Razstavni prostor Strojnih krožkov Slovenije, dvorana L1
Prikaz opremljenosti kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu,
Prikaz varovalnih delovnih oblek

 

Sejna soba Celjanka
9.30-12.00 Skupščina Zveze strojnih krožkov Slovenije
Mala kongresna dvorana
11.00-12.00

Velike zveri v slovenskih gozdovih, Zavod za gozdove Slovenije

11.00-11.30 Evrazijski šakal v Evropi in Sloveniji: razširjenost, populacijski trendi in upravljavski izzivi, dr. Hubert Potočnik, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za biologijo

11.30-12.00 Ukrepi za varovanje človekovega premoženja pred škodami po zvereh, Tomaž Berce, Zavod za gozdove Slovenije

12.00-13.00

Okrogla miza: Komu resnično pripadajo slovenski gozdovi?, Zveza lastnikov gozdov Slovenije

12.00-12.15 Dostopnost zasebnih gozdov za javnost v Evropi, dr. Milan Šinko, Biotehniška fakulteta, UL

12.15-12.25 Problemi s katerimi se srečujejo slovenski zasebni lastniki gozdov na svojih gozdnih posestih, Rok Sedminek, Zveza lastnikov gozdov Slovenije

12.25-12.35 Nadzor nad nabiralništvom in vožnjo v naravnem okolju, Gozdarska inšpekcija

12.35-13.00 Razprava: vprašanja, pobude in zaključki

Zunanji prostor za dvorano K in L
TESTNE VOŽNJE S TRAKTORJI
Obiskovalci se prijavite na info točki zunanjega prostora pri predstavniku podjetja.
Urnik testnih voženj po blagovnih znamkah traktorjev je objavljen spodaj.
Zunanji prostor pri glavnem vhodu
DEMONSTRACIJE DELOVANJA GOZDARSKIH STROJEV
Urnik demonstracij je objavljen spodaj.
Razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, dvorana E
Razstava Velike zveri v slovenskih gozdovih
Razstavni prostor Strojnih krožkov Slovenije, dvorana L1
Prikaz opremljenosti kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu,
Prikaz varovalnih delovnih oblek
Zunanji prostor za dvorano K in L
TESTNE VOŽNJE S TRAKTORJI
Obiskovalci se prijavite na info točki zunanjega prostora pri predstavniku podjetja. Urnik testnih voženj po blagovnih znamkah traktorjev bo objavljen na spletni strani sejma.

Zunanji prostor pri glavnem vhodu
DEMONSTRACIJE DELOVANJA GOZDARSKIH STROJEV
Urnik demonstracij bo objavljen na spletni strani sejma.

Razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, dvorana E
Razstava Velike zveri v slovenskih gozdovih

Razstavni prostor Strojnih krožkov Slovenije, dvorana L1
Prikaz opremljenosti kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu
Prikaz varovalnih delovnih oblek


Prenos URNIKA DEMONSTRACIJE GOZDARSKIH STROJEV
Prenos URNIKA TESTNIH VOŽENJ S TRAKTORJI