Program spremljajočih prireditev

Dvorana L
11.00 Otvoritvena slovesnost
Mala kongresna dvorana
11.00 Predstavitev štipendiranja mladih in podelitev štipendij, Združenje proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnike (ZKGT)
Sejna soba Celjanka
10.00 Srečanje predsednikov strojnih krožkov, Zveza strojnih krožkov Slovenije
11.30 Okrogla miza z evropskim poslancem Francem Bogovičem: e-strojni krožek, pametne vasi in precizno kmetijstvo
Razstavni prostor Strojnih krožkov Slovenije, dvorana E
12.00 in 15.00 Prikaz opremljenosti kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu
Prikaz varovalnih delovnih oblek
Sejna soba Celjanka
10.00-11.30 Varnost na kmetiji, Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10.00-10.10 (Ne)varnost na kmetiji v številkah, Marjan Dolenšek, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
10.10-10.30 Strokovno predavanje o sodobnih digitalnih tehnologijah pri kmetijski mehanizaciji z vidika varnosti,prof. dr. Rajko Bernik, Biotehniška fakulteta
10.30-11.15 Predstavitve podjetij sodobne kmetijske in gozdarske mehanizacije
Agromehanika d.d.
Farmtech d.o.o.
Pišek – Vitli Krpan d.o.o.
Agroremont d.o.o.
SIP strojna industrija d.o.o.
Uniforest d.o.o.
11.15-11.30 Razprava
Mala kongresna dvorana
11.00-12.30 Ujme v gozdovih na Celjskem in pomen intenzivnejšega gospodarjenja za naše gozdov, Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje
11.00-11.20 Ujme v gozdovih postajajo stalnica v našem delu, Damjan Oražem, Zavod za gozdove Slovenije
11.20-11.40 Nega gozda je investicija za prihodnost slovenskih gozdov,mag. Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije
11.40-12.00 Kakšno intenziviranje  si želijo lastniki?,Miha Koprivnikar, Zveza lastnikov gozdov Slovenije
12.00-12.20 Pomen poslovnega povezovanja lastnikov gozdov pri sanaciji ujm v gozdovih, Veronika Valentar, Zveza lastnikov gozdov Slovenije
Razstavni prostor Strojnih krožkov Slovenije, dvorana E
12.00 in 15.00 Prikaz opremljenosti kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu
Prikaz varovalnih delovnih oblek
Razstavni prostor Zveze strojnih krožkov Slovenije
12.00 in 15.00 Prikaz opremljenosti kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu
Prikaz varovalnih delovnih oblek
Prenos PROGRAMA spremljajočih prireditev