Program spremljajočih prireditev

Dvorana L
11.00 Otvoritvena slovesnost
Zunanji prostor za dvorano L
TESTNE VOŽNJE S TRAKTORJI
Obiskovalci se prijavite na info točki zunanjega prostora pri predstavniku podjetja. 
Urnik testnih voženj po blagovnih znamkah traktorjev je objavljen spodaj.
Zunanji prostor pri glavnem vhodu
DEMONSTRACIJE DELOVANJA GOZDARSKIH STROJEV
Urnik demonstracij je objavljen spodaj.
Razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, dvorana L1
Razstava Obiskovalci gozda
Modra dvorana I.
10.00-11.20

INFORMATIVNI DAN ZA MLADE – predstavitev srednješolskih in višješolskih  programov:

  • mehanik kmetijskih in delovnih strojev
  • kmetijsko podjetniški tehnik
  • gospodar na podeželju
  • upravljanje podeželja in krajine – višješolski program
  • gozdar
  • gozdarski tehnik

10.00-10.20 Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor: Gozdar, Gozdarski tehnik

 

10.20-10.40 Šolski center Šentjur: Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Kmetijsko podjetniški tehnik, Upravljanje podeželja in krajine

 

10.40-11.00 Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna: Gozdar, Gozdarski tehnik

 

11.00-11.20 Biotehniški center Naklo: Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Kmetijsko podjetniški tehnik, Gospodar na podeželju, Upravljanje podeželja in krajine

Dvorana Celjanka
12.00-13.00 Gradnja humusa z EM®
Zunanji prostor za dvorano L
TESTNE VOŽNJE S TRAKTORJI
Obiskovalci se prijavite na info točki zunanjega prostora pri predstavniku podjetja. 
Urnik testnih voženj po blagovnih znamkah traktorjev je objavljen spodaj.
Zunanji prostor pri glavnem vhodu
DEMONSTRACIJE DELOVANJA GOZDARSKIH STROJEV
Urnik demonstracij je objavljen spodaj. 
Razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, dvorana L1
Razstava Obiskovalci gozda

 

Dvorana Celjanka
11.00-12.00

Okrogla miza: Slovenska hrana, z njo povezana samooskrba in inovativnost v kmetijstvu, moderator: Žiga Kršinar

 

Direktna prodaja in inovativnost v praksi – zakaj so ideje pomembne za razvoj kmetije? Svoje izkušnje od idej do uresničitve bo predstavil aktualni Inovativni mladi kmet 2021 Gregor Slavec.

Kako dvigniti raven lokalne samooskrbe s hrano pri nas? Roman Žveglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Nove rešitve za stare težave – zakaj so Dobrote slovenskih kmetij lahko prava rešitev za kmete in potrošnike? Peter Pribožič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Enoten trg EU, razlike o sledljivosti hrane med državami članicami in potencialna uvedba masnih bilanc v Sloveniji, evropski poslanec Franc Bogovič

13.00-15.00 Okrogla miza: Kmetijstvo in demografija v naši deželi, Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec
Zunanji prostor za dvorano L
TESTNE VOŽNJE S TRAKTORJI
Obiskovalci se prijavite na info točki zunanjega prostora pri predstavniku podjetja.
Urnik testnih voženj po blagovnih znamkah traktorjev je objavljen spodaj.
Zunanji prostor pri glavnem vhodu
DEMONSTRACIJE DELOVANJA GOZDARSKIH STROJEV
Urnik demonstracij je objavljen spodaj.
Razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, dvorana L1
Razstava Obiskovalci gozda
Modra dvorana I.

11.00-12.45        Obisk gozda – gozdni bonton, Jože Prah, gozd. inž., Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice

Predstavitev otroške slikanice Zgodbe iz Rečnikove hoste: Gozdni bonton, Karmen Kukovič, avtorica slikanice, Mozaik znanja

13.00-14.30       Okrogla miza: Sprejemanje 10 letnih GGN in LUN: V kolikšni meri so upoštevani predlogi Lastnikov gozdov v novih 10 letnih GGN in LUN, Zveza lastnikov gozdov Slovenije

Podpis odprtega pisma civilnih družbKodeks o obisku v naravi v luči nedopustnih motoriziranih vdorov v naše gozdove, Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z zbornico KGZS in sindikati SKS

 

 

Zunanji prostor za dvorano L
TESTNE VOŽNJE S TRAKTORJI
Obiskovalci se prijavite na info točki zunanjega prostora pri predstavniku podjetja. 
Urnik testnih voženj po blagovnih znamkah traktorjev je objavljen spodaj.
Zunanji prostor pri glavnem vhodu
DEMONSTRACIJE DELOVANJA GOZDARSKIH STROJEV
Urnik demonstracij je objavljen spodaj.
Razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, dvorana L1
Razstava Obiskovalci gozda

 

Zunanji prostor za dvorano L
TESTNE VOŽNJE S TRAKTORJI
Obiskovalci se prijavite na info točki zunanjega prostora pri predstavniku podjetja. 
Urnik testnih voženj po blagovnih znamkah traktorjev je objavljen spodaj.
Zunanji prostor pri glavnem vhodu
DEMONSTRACIJE DELOVANJA GOZDARSKIH STROJEV
Urnik demonstracij je objavljen spodaj.
Razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, dvorana L1
Razstava Obiskovalci gozda
Prenos URNIKA DEMONSTRACIJE GOZDARSKIH STROJEV
Prenos URNIKA TESTNIH VOŽENJ S TRAKTORJI
Vabilo na okroglo mizo Zveze lastnikov gozdov (petek, 11. marec)